Pohárová soutěž v PS

20.06.2013 05:14

 V sobotu 25. května 2013 jsme se opět zúčastnili (letos první) soutěže

v PS – požárním útoku. Konala se pod hlavičkou Mikroregionu OPZ 1866

a 16.okrsku-Pod rozhlednou. Do oblíbených Rosnic jsme přijeli tentokrát

pouze s jedním družstvem a to ještě smíšeným, doplněným o jednu ženu.

Naše příprava proběhla prakticky jen jednou,a to v předvečer soutěže.

Nicméně jsme ji považovali za úspěšnou. Myslím, že naprostá většina

z nás už větší trémou netrpí, a proto jsme si věřili.

 Jako první svůj pokus absolvovali Střezetičtí a poté soutěžila čtyři dětská

družstva. Ženy byly v soutěži zastoupeny pouze družstvem z Chlumu.

 Po nich už se naplno rozeběhla naše ¨mužskᨠkategorie. Pokus jsme

absolvovali jako čtvrtí v pořadí s prozatím nejlepším časem a poté už jsme

jen mohli čekat, jak se bude dařit zbývajícím devíti mužstvům. A dá se říct,

že se k našemu času už téměř nikdo ani nepřiblížil a to znamenalo další sladké

vítězství. Domů jsme vezli pohár za vítězství v rámci okrsku, velký putovní pohár

Mikroregionu OPZ 1866 a pohár za celkové vítězství. Kromě pohárů a diplomů

jsme jako ceny obdrželi i něco dobrého na oslavu:)

   Tomu se říká REPREZENTOVAT svoji obec !