Výroční valná hromada

17.01.2013 20:13

Na VVH ,která se konala 12.1. byl členskou základnou zvolen nový velitel sboru, proběhlo zhodnocení úspěšného roku 2012

a pak už se plánovalo na nadcházející nabitou slavnostní sezónu.