Kontakty:

Starosta:                       František  Zykl         602526950

Náměstek starosty:       Pavel  Štěpina            602172034

Velitel:                           Ing. Martin Fejgl            606282347

Jednatel:                       Jiří  Suchý                   774589655

Hospodář:                     Ing. Jiří  Chvátil            777206220

Kulturní referentka:       Kateřina  Dubická

Sportovní referent:        Jakub Macháček

Revizorka účtů:             Bc. Lucie Virglová