Sběr starého železa - proběhlo

07.03.2011 00:00

V sobotu 26.3.2011 proběhne v obci sběr starého železa a autobaterií.

Tímto Vás prosíme o spolupráci.

Staré a nepotřebné kovové předměty připravte max.1den předem, popř. je

ponechte na pozemku za plotem,odkuj je budou moci hasiči vyzvednout.

          Za spolupráci předem děkuje Sbor dobrovolných hasičů Čistěves .