UPOZORNĚNÍ pro členy SDH Čistěves !!!

 Výroční valná hromada SDH Čistěves se bude konat v pátek 9. ledna 2015  !!!

 Účast všech členů je maximálně nutná : volby činovníků do nového funkčního období !!!

 Návštěva o OSH ( Okresního sdružení hasičů ) !

 Písemné pozvánky najdete v dohledné době ve svých schránkách !!